Vi finns inte bara digitalt, utan hittas också på Fyriskällan i samma hus som Stadsbiblioteket. Här har vi två lyssningsstationer där du kan höra skivor, kassetter och andra ljudupptagningar med Uppsalaartister, plus konsertfilmer inspelade i Uppsala. Närmare 500 inspelningar finns att se och höra redan nu, och fler tillkommer hela tiden!