Du är väl medlem i Uppsala Musikarkivs vänner och stöttar verksamheten Avgiften för 2021 är 100 kronor (fortfarande) och betalas till plusgiro 88 13 49-5 (Uppsala Musikarkiv). Skriv namn och e-postadress som meddelande.