Från Fyris Till Ganges: "Slottsbiografen" (Affisch)

Donerad av Dan Olson/Open Mind.