A Shrine: "Kalmar Nation 1994-11-10" (Affisch)

Donerad av Anders Zaine.