Richard Ringmar, Carl-Olof Jacobson & Folke Bohlin: "Gluntarne" (3xLP, 1984)

Richard Ringmar, Carl-Olof Jacobson & Folke Bohlin – Gluntarne
Kan höras på Fyriskällan. Donerad av Dan Olson/Open Mind.
Beskrivning:
Skivnummer: SCH 184 / SCH 284 / SCH 384
Skivbolag: ℗ 1984 Schylla, n©b All Rights Reserved
Förlag: Global Sound


A1.I Anledning Av Magisterns Och Gluntens Första Bekantskap
A2.Glunten Blir Juvenal
A3.Uppsala Är Bäst
A4.En Månskensnatt På Slottsbacken
A5.Glunten På Föreläsning
A6.En Solnedgång I Eklundshofs-skogen
B1.Harpospelet På "Schylla"
B2.Huruledes Månen Intresserar Sig För Glunten Och Magistern
B3.Nattmarschen I Sanct Eriks Gränd
B4.Dagen Derpå
B5.Gluntens Moster
C1.Magisterns Misslyckade Serenad
C2.Huru Gluntens Svårmod, På Äplet, Skingras Av Magisterns Vårfantasier
C3.Gluntens Vigilans
C4.På "Flustret", En Söndagseftermiddag Under Rötmånaden
D1.Vid Brasan På Magisterns Kammare, Efter En Stor Middagsbjudning
D2.Magisterns Flamma
D3.Gluntens Flamma
D4.En Qväll På Kyrkogården
E1.Mötet I Domtrappan
E2.Gluntens Misstag
E3.Hemmarsch Från Eklundshof Med En Bondspelman
E4.Anklagelsen
E5.Efter Kameral-Examen
F1.Examens-sexa På Eklundshof
F2.Impromptu-balen
F3.Slottsklockan
F4.Gluntens Reskassa
F5.Afskedet På Flottsund
F6.Magisterns Monolog, Efter Gluntens Afresa Från Alsike

Medverkande:
Richard Ringmar - sång (Magistern)
Carl-Olof Jacobson - sång (Glunten)
Håkan Sund - ackompanjemangInspelad i Universitetsaulan, Uppsala
Tekniker & inspelningsledare: Hasse Jansson
Teckning (tillhör Eric Åberg, Uppsala): Eric Österlund
Texter: Ejnar Haglund, Folke Bohlin, Sven G. Svenson