Hornboskapen: "Musikorkestern Hornboskapen" (CD, 1993)

Hornboskapen – Musikorkestern Hornboskapen
Kan höras på Fyriskällan. Donerad av Anders Zaine.